Produktserie: Inkörningsolja

Motor byggare har blivit alltmer oroliga för att många moderna motoroljor inte ger ett tillfredsställande slitageskydd vid inkörning för nya motorer, särskilt dom som använder flat tappet kammar. Royal Purple har tagit itu med detta problem genom att utveckla en ny inkörningsolja. Royal Purple inkörningsolja är formulerad för att ge optimal ringtätning och skydda roterande delar såsom kamaxel, lyftare och ventiler från första start. Royal Purple kombinerar raffinerad mineralolja, det är att föredra vid inkörning. Med avancerade tillsatser som innehåller höga halter av zink, fosfor för att optimera skyddet i flat tappet och rull kams motorer. Royal Purple inkörnings olja är färdigformulerad och inga andra tillsatser behövs. Royal Purple rekommenderar att man använder deras high performanceoljor efter inkörning för maximal motorprestanda.